DSC_3517.JPG
Foto: Aslak Molvær

Utlysning av Norges største jazz - stipend.

JAzZtipendiat 2012/13 i Trondheim Jazzorkester
(500 000 kr)

Sist oppdatert: 05.07.2013


Midtnorsk Jazzsenter, Moldejazz og Sparebank 1 SMN utlyser herved et arbeidsstipend for utvikling av et nytt prosjekt med Trondheim Jazzorkester til Moldejazz 2013.


Stipendets formål:
> å gi unge jazz - musikere utviklingsmuligheter gjennom et samarbeid med Trondheim Jazzorkester,   Moldejazz og SpareBank1 SMN.
> å gjøre nye talenter synlig for et stort publikum på en ledende jazz-arena (Moldejazz)
>å videreutvikle Trondheim Jazzorkester


Enkeltkunstnere så vel som mindre band kan søke. Øvre aldersgrense 35 år.
Tidligere stipendiater: Kobert (2007/08), Kim Myhr (2008/09), Magic Pocket (2009/10),
Stian Westerhus (2010/11), Marius Neset (2011/12).

Prosjektets økonomiske ramme: 500 000kr (*)
(*) 1. Sparebank 1 SMN: 250 000kr
2. Midtnorsk Jazzsenter og Moldejazz: 250 000kr
Stipendiaten vil motta 100.000kr i personlig stipend for å utvikle konserten (komponering). Den øvrige økonomien forvaltes av Midtnorsk Jazzsenter som dekker produksjonskostnader (honorar musikere med mer).

Søknadsfrist: 25.mai 2012.

Søknad med vedlegg (CV, prosjektbeskrivelse, 2 representative lydspor i mp3 -format) sendes i epost til: post@mnj.no
Offentliggjøring av stipendmottaker finner sted under Moldejazz 2012.
Spørsmål om JazZtipendiatet kan sende på epost (samme adresse som over)

 Last ned som PDF:
download TJO_utlyser_JazZtipendiat_2013.pdf