Magic_Pocket.jpg
Fjorårets vinner av stipendet: Magic Pocket.

Norges største jazz- stipend utlyst!

Midtnorsk Jazzsenter, Moldejazz og Sparebank 1 SMN utlyser herved et arbeidsstipend for utvikling av et nytt prosjekt med Trondheim Jazzorkester til Moldejazz 2011. Stipendet er på 500 000kr.

Sist oppdatert: 05.07.2013
Stipendets formål:
• å gi unge jazz - musikere utviklingsmuligheter gjennom et samarbeid med Trondheim Jazzorkester, Moldejazz og SpareBank1 SMN.
• å gjøre nye talenter synlig for et stort publikum på en ledende jazz-arena (Moldejazz)
• å videreutvikle Trondheim Jazzorkester

Enkeltkunstnere så vel som mindre band kan søke. Øvre aldersgrense 35 år.
Tidligere stipendiater: Kobert (2007/08), Kim Myhr (2008/09), Magic Pocket (2009/10)

Prosjektets økonomiske ramme: 500 000kr (*)
(*) 1. Sparebank 1 SMN: 250 000kr
2. Midtnorsk Jazzsenter og Moldejazz: 250 000kr

Stipendiaten vil motta 100.000kr. Dersom juryen velger et band som stipendiat, vil beløpet forhøyes til 200.000kr. Den resterende del av stipendet forvaltes av Midtnorsk Jazzsenter som dekker øvrige kostnader knyttet til prosjektet.


Søknadsfrist: 25.mai 2010

Søknad med vedlegg (max 2 partiturer, max 1 CD og CV) sendes til:
Midtnorsk Jazzsenter, Boks 8844 - 7481 Trondheim

Offentliggjøring av stipendmottaker finner sted under Moldejazz 2010.

Spørsmål om JazZtipendiatet kan rettes til:
Midtnorsk Jazzsenter v/ Bjørn Willadsen (41 54 20 95). Epost: post@mnj.no