Søk:
STORYVILLE
somethin_else_photo-Hans_Chr_Tho.jpg
VELKOMMEN TIL STORYVILLE JAZZ CLUB 2013


For en presentasjon av  konserter, se under PROGRAM i menyen til venstre.

Storyville Jazz Club (SJC) er en levende og aktiv jazzklubb med lang tradisjon og har eksistert i snart 59 år – etablert i 1953. Klubben har ca. 300 medlemmer i et aldersspenn fra 17 - 80 år.

SJC startet Molde Internasjonale Jazzfestival i 1961. Siden da har det vært et nært samarbeid mellom festival og klubb. De siste seks årene har samarbeidet blitt forsterket ved at man har inngått en avtale med definerte oppgaver for begge parter.
Samarbeidet innebærer at vi sammen vitaliserer det lokale jazzmiljø og presenterer lokale, nasjonale og internasjonale artister gjennom hele året. Dette ble styrket da Moldejazz i juli 2012 flyttet inn i kulturbygget PLASSEN, og hvor Storyville Jazz Club får disponere konsertlokalet «Storyville» til våre konserter.

SJC’s primæraktivitet er å være konsertarrangør av jazzmusikk hele året, gjennomføre pedagogiske tiltak for instrumental- og vokalopplæring samt opplæring av voksen ungdom til lydkjøring ved SJCs arrangement.
Klubben drives av et årsmøtevalgt styre som består av 6 medlemmer og 5 vara medlemmer samt at Molde int. Jazzfestival har oppnevnt to representanter til klubbens styre.

Kulturbygget PLASSEN
ble oppført av Molde kulturbygg AS og eies av Moldejazz, Teatret Vårt og Molde kommune. I tillegg til eierne er Bjørnsonfestivalen, Kunstnersenteret Møre og Romsdal i huset sammen med kommunens bibliotek.


Du finner også Storyville Jazz Club på Facebook


Dersom du ønsker kontakt med Storyville Jazz Club kan du sende en e-post til post@storyville.no

Sparebank 1 SMN er hovedsponsor for Storyville Jazz Club.  
  
download  Aarsmelding_2011 SJC
 

Utskriftvennlig versjon Del denne side