Komiteoversikt

Komiteoversikt for jobbsøkere
Nedenfor finner du en kort beskrivelse av arbeidsoppgavene som skal løses i den enkelte komité, og håper det vil gjøre at det blir enklere å velge hvilken komité du skal søke på.

I noen komiteer kreves en spesiell bakgrunn eller kunnskap, mens for de fleste er den viktigste egenskapen at du er vennlig og serviceinnstilt. Som funksjonær treffer du artister og publikum, så du og din opptreden er svært viktig for at vår profil som en hyggelig og intim festival opprettholdes.

Har du spørsmål utover den informasjonen du finner her, kontakt den enkelte komitéleder eller send en e-post til rekruttering@moldejazz.no

_MG_7617.jpg
Fotograf: Karl Bugge


KOMITÉOVERSIKT

Billett
Like viktig som å selge billetter, er det at billettselgerne informerer og veileder publikum om programmet vårt. Som billettselger er du alltid i kontakt med publikum, og vi er derfor på jakt etter blide, serviceorienterte medarbeidere. Før oppstart av festivalen vil du få orientering om programmet, samt opplæring i billett- og betalingssystemet vi bruker. Arbeidstiden vil variere mellom tidlig og sent skift, og arbeidsstedet er et av våre billettkontor på PLASSEN eller i Storgata.


Bodutleie
Denne komiteen administrer alt vedrørende utleie av bodplass i Storgata, og har en svært viktig servicefunksjon opp mot alle leietagerne. Medlemmene av denne komiteen holder til på kontoret sitt på Rådhuset, eller løpende mellom teltene i Storgata.


Restaurant
På Plassens serveringssteder samt på festivalens egne sponsor arrangement er det mulig å jobbe som frivillig, med oppgaver som salg av mat og drikke, og rydding av restaurantområdet. Alle som skal jobbe med salg må være over 18 år. Hvis du har bransjeerfaring er det en fordel, men ikke et krav. Arbeidstiden varierer fra morgen til sen natt.


Pressesenteret
Denne komiteen har som ansvarsområde å ta i mot akkreditert presse og sørge for at disse får best mulig arbeidsforhold under festivalen. Det er fint om du er lokalkjent i Molde og har kjennskap til PR/ informasjonsarbeid. Arbeidstiden varierer og det jobbes to skift. Pressesenteret har normalt åpent fra 09.00 til 21.00. Pressesenteret holder til i 3. etage på Hotell Alexandra.


Akkreditering
Akkreditering har ansvaret for at alle funksjonærer, musikere, gjester, presse og sponsorer får utlevert sine akkrediteringskort. I tillegg til at du er blid og imøtekommende, er det viktig at du har gode datakunnskaper og er vant med litt hektiske arbeidsdager. Komiteen holder til i festivaladministrasjonen på PLASSEN, og er i drift fra lørdag før festivalen.


Jazzbutikken
Moldejazz sin t-skjorte og de øvrige festivaleffektene blir solgt i salgsboder i Storgata og på Romsdalsmuseet. Komiteen har vaktordninger på dag og kveld. Det er fint om den som søker har erfaring fra salg. En vennlig og serviceorientert innstilling er svært viktig.


IKT
IKT har ansvaret for opp- og nedrigg, service, drift og support av Moldejazz sine IT-systemer under festivalen.  Komiteen holder til på PLASSEN under festivaluka.


Artistservice (MR)
MR står for Musicians Relations, med andre ord er det denne komiteen som har ansvar for å følge opp artistene fra de ankommer Molde til de drar igjen. Som MR har du derfor variabel arbeidstid. Under festivalen er du knyttet opp mot et bestemt spillested, mens komiteens sekretariat holder til på Alexandra Hotel, 3.etg.


Artisttransport
Har ansvar for transportering av artister og gjester. I denne jobben trenger vi seriøse og erfarne folk med gode kjøreegenskaper. Utvidet sertifikat er en fordel, men ikke en forutsetning. Jobben har variabel arbeidstid. Komiteen har sekretariat på Alexandra Hotel, 3.etg.


Innkvartering
Komiteen administrerer innkvarteringen av festivalens produksjonsteam og funksjonærer, og har ansvaret for renhold og opp- og nedrigg for de ulike boenhetene. - Tilholdssted under festivalen: Alexandra Hotell, 3. etg.


Catering
Til cateringkomiteen trengs folk til å utføre enkle kjøkkenoppgaver, barpersonell og sjåfører. Arbeidet er til dels hektisk, men foregår i et meget hyggelig miljø. Flesteparten vil ha tilhold på produksjonskjøkkenet, mens noen vil kunne tildeles jobb på Romsdalsmuseet. Arbeidet er organisert i ulike vaktordninger, stort sett på dagtid.


Rigg
Denne komiteen jobber med opp- og nedrigg av de ulike spillestedene, og trenger derfor folk til å jobbe før, under og etter at festivalen er ferdig. Noe av arbeidet kan være fysisk krevende. Arbeidstiden er variabel og det er behov for folk fra tidlig morgen/formiddag til sent på natten. Komiteen administreres fra Idrettens hus.


Produksjonsstab
Produksjonsstaben er et koordinerende ledd mellom Moldejazz og produksjonsselskapet Molde Forum. Størstedelen av arbeidet gjøres i planarbeidet før festivalen. Under festivalen har produksjonsstaben er driftskontor på Alexandra og i Årødalen. Komiteen er ikke søkbar.


Tung- og spesialtransport
Komiteen har ansvaret for transport av alt teknisk materiell under jazzfestivalen, og er dermed i drift før, under og etter festivalen. Sjåførene jobber i skiftordning med base på Idrettens hus.
Komiteen disponerer lastebiler, truck og hjullaster, men også personbiler. Vi har behov for personer med førerkort klasse C1, C, truckførerbevis eller maskinførerbevis for hjullaster.
Det er også mulig å søke komiteen, uten at du har de nødvendige førerkort, og du vil da kunne jobbe med lossing av utstyr.


Scenografi
Scenografikomiteen har ansvar for utsmykking/inndekning av scener og spillesteder og garderober. Arbeidet er konsentrert til rigg og nedrigg før og etter selve festivalen, men det kan også være omrigging underveis. Arbeidstiden er variabel, og arbeidet forgår på de ulike spillestedene.


Vakt/Vertskap
Vaktene på våre konserter, sørger for innslipp og billettkontroll, sikring av rømningsveier og har en service- og informasjonsfunksjon opp mot vårt publikum. Vaktene er organisert under en vaktsjef på hvert enkelt spillested og arbeidstiden er knyttet direkte opp mot konserttidene. Vi gjør oppmerksom på at alle vaktene må på forhånd godkjennes av politiet, og at du må være over 18 år. Vakt og sikkerhet har sekretariat på PLASSEN.


Sponsorservice
Sponsorservice har ansvar for at sponsorene får gjennomført sine program i henhold til kontraktene. Oppgavene består i å være vertskap for den enkelte sponsor med sine gjester. Komiteen har også et sekretariat for sponsorene, med åpningstid fra mandag til fredag mellom kl. 10.00 og 17.00. Sponsorkomiteen holder til på PLASSEN.


Info
Info har ansvaret for sentralbordtjenester for hele festivalen under uken, infostander ulike steder i byen og informasjon på nett, sms og annet internt og eksternt i forhold til festivalen. Sentralbordet er plassert på PLASSEN under festivalen og er sentrum for komiteens virksomhet.

Distribusjon
Komiteen distribuerer festivalens programinformasjon i form av aviser, flyere, plakater m.m. i forkant og under festivalen. Forarbeide før festival omfatter også noe pakking, merking og transport av materiell innen området. Det er behov for funksjonærer både med og uten førerkort til dette arbeidet.


Skilt
Komiteens arbeidsoppgaver omfatter ansvaret for skilt og profileringselementer knyttet til festivaluken. På alle våre arenaer er vi avhengige av gi tydelig og god informasjon til publikum, og denne komiteen sørger for at alle informasjonselementer er på plass. Komiteen har behov for personell til rigg og nedrigg før og etter festivalen, men har også vaktordning hele festivaluken. Komiteen holder til på Idrettens Hus.


Miljø
Denne komiteen er ansvarlig for Moldejazz sitt miljøarbeid, og er svært viktig for vår status som Miljøfyrtårn. De jobber med å følge opp og utvikle miljøvennlige tiltak, videreføre vårt økologiske matkonsept "Grønn mat til blå toner" og administrerer Miljøpatruljen, som sørger for et rent og hyggelig festivalområde. Komiteen organiserer all renovasjon i forbindelse med festivalen.

Komiteen har også ansvaret for deler av arbeidsmiljøet i jazzuka, ved å setter opp festivalens kontorløsninger både på Hotell Alexandra (3 etg.) og Plassen (3 og 4 etg.) Festivalens interne rapporteringssystem driftes og følges opp av komiteen.