Moldejazz09_3133.jpg

Jazzlogen

Jazzlogen er et årlig prosjekt som gir ungdom i aldersgruppa 14-20 år fra Møre og Romsdal mulighet til å delta på kurs i tradjazz og å være en del av Molde International Jazz Festival ved å spille i gateparaden hver dag i festivaluka. Kurset består av tre helgesamlinger mellom nyttår og fram mot festivalen. Her øves det inn et repertoar som er basert på gehørspill og med gode muligheter for å prøve seg på improvisasjon.

INFORMASJON OG PÅMELDING 2014Gateparaden eller street-paraden, som den også kalles, er en daglig happening under festivaluka og er en parade med inspirasjon fra New Orleans. Denne paraden som samler tusenvis av mennesker i Storgata hver formiddag har etterhvert blitt en av merkevarene til Moldejazz.
Ytre Suløens Jass-ensemble står for det musikalske, mens Molde Janitsjar står for det administrative i samarbeid med og på oppdrag fra Molde International Jazz Festival.

For spørsmål kontakt Mia Falch Melsæter, tlf. 911 31622.
     

Link til Molde Janitsjar
 

JAZZLOGEN 2014 - Påmeldingsfrist 03. 01. 2014.

Studieplan for Jazzlogen 2014.

Ytre Suløen Jassensemble, Molde Janitsjar og Molde International Jazz Festival arrangerer også i 2013 kurs i tradjazz.  Hovedmålet er som tidligere, å legge grunnlaget for et gateparadeband under jazzfestivalen i Molde.

Samarbeidet mellom Molde International Jazz Festival og Molde Janitsjar, som har eksistert siden 1998, fortsetter også i 2014. Samarbeidsavtalen innebærer at Molde Janitsjar står for organisering og praktisk gjennomføring av arbeidet med Jazzlogen. Molde Janitsjar har også et betydelig ansvar i forhold til finansiering av Jazzlogen (f.eks. når det gjelder tilskudds-søknader). Dette er for Molde International Jazz Festival et ledd i det å trekke lokale musikkrefter inn i arbeidet med jazzfestivalen, samtidig som Molde Janitsjar styrker sin samarbeidsprofil i forhold til andre musikkmiljøer.

Mål og målgruppe:
Kurset retter seg mot musikere på slagverk og blåseinstrumenter som har lyst til å lære seg å spille melodier så nær som mulig slik de gjorde det i New Orleans på 30-tallet, musikk innenfor tradjazzsjangeren som Ytre Suløen Jassensemble er særdeles gode eksponenter for. Målet er på sikt at musikerne f.eks. kan etablere egne tradjazzband i sine lokalmiljø og få flere til å spille jazz generelt.

OBS! Nedre aldersgrense for å være med er 14 år (fylle 14 år i løpet av påmeldingsåret). Det stilles ingen formelle krav ut over det at alle som skal være med må ha lyst til og tro på at de kan lære å spille tradjazz og dessuten ha et visst musikalsk erfaringsgrunnlag gjennom spilling i korps, ensembler eller tilsvarende.

Instruksjon/musikalsk opplegg:
Medlemmene i Ytre Suløen Jassensemble står for opplæringen. Kurset går over 3 helgesamlinger i Molde. Det tas sikte på at alle skal lære å spille melodier på gehør (uten noter) og alle som vil får anledning til å prøve seg på improvisasjon.

Tidspunkt :
Første samling blir 25. - 26. januar 2014. Det vil bli ytterligere to helgesamlinger. I tillegg kommer opptredener hele uka (uke 29) under Jazzfestivalen 14. - 19. juli 2014

Under helgesamlingene vil øvingstidene bli slik :
Lørdager kl. 10.30 - 17.00 og søndager kl. 11.00 - 16.00. Det tas forbehold om mindre justeringer av tidspunktene. 

Sted, pris og påmelding :
Samlingene blir på Molde videregående skole (tidl. gymnaset) i Molde.   
Deltakeravgiften (kursavgiften) er kr 1200,- pr. deltaker for 2014 som bes betalt til kto. 9650 09 43251 innen første samling 25.-26.. januar 2014.  Avgiften inkluderer ett felles måltid m/drikke på en av dagene under samlingene (søndagen). Øvrige måltider og utgifter til dette, samt evt. overnattingsutgifter, må ordnes av den enkelte deltaker. Den enkelte deltaker må også selv ordne overnatting. 

Info/Påmelding/Studieplan