Miljofyrtaarn-logo2008--1-.jpg

Moldejazz - Miljøfyrtårn

Moldejazz er sertifisert Miljøfyrtårn. Dette er en nasjonal miljøsertifiseringsordning som er rettet mot små og mellomstore virksomheter og organisasjoner. Gjennom å innfri miljøkrav innenfor kjerneområdene HMS, arbeidsmiljø, energi, innkjøp/materialbruk, energi, transport, utslipp til luft & vann og estetikk viser vi at vår festival ønsker til å møte miljøproblemene på en offensiv måte. Samtidig gir vi vårt publikum muligheten til å være miljøvennlig mens de er på Moldejazz.Moldejazz er med på å ta ansvar og løse miljøproblemene der de oppstår, nemlig i nærmiljøet. Slik bidrar vi til en mer bærekraftig utvikling, samtidig som vi gjennom vår miljøsertifisering viser at vi er troverdige i vår miljøsatsing både hos publikum og hos alle andre aktører som bidrar til å skape folkefesten i Molde i juli hvert år.

Hvor miljøvennlig Moldejazz er og kan bli vil i stor grad også avhenge av hvor miljøvennlig våre samarbeidspartnere og gjester er. I tillegg er de rutiner vi selv har innført og lagt til rette for, svært viktig. Vi oppfordrer derfor alle samarbeidspartnere og gjester til å fokusere på miljøet. Mange av våre samarbeidspartnere og leverandører har kommet langt i sitt miljøarbeid og er allerede sertifisert som miljøfyrtårn. Blant våre samarbeidspartnere som er miljøsertifisert er: Maske Gruppen AS, Istad Kraft AS, Thon Hotel Moldefjord, TIBE Reklamebyrå AS, Møre og Romsdal Fylkeskommune, Rica Seilet Hotell m.fl.

Vår miljøsatsing dreier seg om vår felles framtid.
Gronn mat til blaa toner
Moldejazz sitt mangeårige prosjekt "Grønn mat til blå toner" videreføres også i år gjennom restaurantsamarbeidet med flere aktøre. Man har knyttet til seg en rekke underleverandører av økologiske og kortreiste produkter. Når Moldejazz satser på mest mulig økologisk mat, har det sin bakgrunn i et ønske om å formidle en forståelse av helhet i forholdet mellom menneske og natur. Når vi velger økologisk mat får vi produkter som ikke bare smaker godt, men som også gjør godt. For Moldejazz hører kvalitetsmusikk og økologisk mat naturlig sammen. Matkvalitet er stikkord for samarbeidet med vår mataktører. Man er ikke bare opptatt av det økologiske, men også av produktkvalitet, god smak og bruk av lokale og regionale leverandører. Målet er å forene alle disse kriteriene i «jazzmenyen». OIKOS - Økologisk Norge er også en samarbeidspartner for Moldejazz. Dette er en ideell organisasjon for alle som har interesse for økologisk mat og - produkter, økologisk landbruk, - hagebruk, miljø og helse.
Oikos
www.oikos.no www.debio.no