Styret_SJC_Foto:Romsdals_Budstikke
Storyville fikk prisen som ÅRETS JAZZKLUBB 2014. Bugge Wesseltoft overrakte prisen på vegne av Norsk Jazzforum på klubbkonsert den 6. februar. Prisen ble feiret med bløtkake til musikere og publikum. Her ser vi det glade klubbstyret (fra venstre Eli Karin Walle, Finn Frode Feght, Arne Torvik, Hans Petter Gyldenskog, Else Jørgensen, Dag Magne Berge, Dag Runar Wikeland, (Bugge), Line Bjørnerem.
 

OM STORYVILLE

Storyville Jazz Club i Molde - helårlig arrangør av jazzkonserter av høy kvalitet

For en presentasjon av konserter, se under PROGRAM i menyen til venstre.

Storyville Jazz Club (SJC) er en levende og aktiv jazzklubb med lange tradisjoner. Klubben ble stiftet i 1953, og har hatt kontinuerlig drift siden da. Flere meriterte musikere har "vokst opp" i klubben. Klubbens målsetting er å gjøre jazzmusikk av høy kvalitet tilgjengelig for flest mulig hele året, og gi lokale musikere, særlig ungdom, en scene. Vi gir også spesielle tilbud til barn gjennom BarnaZjazzklubb.

Klubben var intiativtaker til Molde internasjonale jazzfestival i 1961. Moldejazz (MIJF) har senere fått status som knutepunktfestival. Samarbeidet med festivalen fungerer godt og har bl.a. ført til at kvalitetsnivået er styrket. Sammen vitaliserer vi det lokale jazzmiljøet og presenterer lokale, nasjonale og internasjonale artister gjennom hele året. Moldejazz tok Storyville Jazz Club med seg inn i kulturbygget PLASSEN som åpnet i juli 2012.

Kulturbygget PLASSEN
ble oppført av Molde kulturbygg AS og eies av Moldejazz, Teatret Vårt og Molde kommune. I tillegg til eierne har Bjørnsonfestivalen, Kunstnersenteret Møre og Romsdal tilhold i huset sammen med kommunens bibliotek. Storyville har fått meget velegnete lokaler til våre arrangementer i dette kulturbygget, bl.a. klubblokalet «Storyville.».

Klubben feiret 60 års jubileum i 2013, og er en av landets eldste jazzklubber. Klubben har ca. 300 medlemmer i et aldersspenn fra 17 - 80 år.

Storyville Jazz Club er registrert som forening / lag. Klubben har vedtekter som sist ble revidert i 2012. Klubben drives av et styre som selv står for driften, med hjelp av en gruppe frivillige. Styret har egen bookinggruppe, markedsansvarlige, produsent, sekretær / vaktansvarlig, kasserer + leder og nestleder.

Du finner også Storyville Jazz Club på Facebook som åpen gruppe


Sparebank 1 SMN er hovedsponsor for Storyville Jazz Club.  
Årsmelding Storyville Jazz Club 2013