somethin_else_photo-Hans_Chr_Tho.jpg

OM STORYVILLE

VELKOMMEN TIL STORYVILLE JAZZ CLUB 2013

For en presentasjon av konserter, se under PROGRAM i menyen til venstre.

Storyville Jazz Club (SJC) er en levende og aktiv jazzklubb med lang tradisjon og har eksistert i snart 59 år - etablert i 1953. Klubben har ca. 300 medlemmer i et aldersspenn fra 17 - 80 år.
Det har siden Moldejazz sprang ut av SJC i 1961 alltid vært et nært samarbeid mellom festival og klubb. De siste seks år har samarbeidet blitt forsterket ved at man har inngått en avtale med definerte oppgaver for begge parter.
Samarbeidet innebærer at vi sammen vitaliserer det lokale jazzmiljø og presenterer lokale, nasjonale og internasjonale artister gjennom hele året; noe som vil fremstå som enda sterkere når Moldejazz tok Storyville Jazz Club med seg inn i kulturbygget PLASSEN som åpnet juli 2012.

SJC's primæraktivitet er å være konsertarrangør av jazzmusikk hele året, gjennomføre pedagogiske tiltak for instrumental- og vokalopplæring samt opplæring av voksen ungdom til lydkjøring ved SJCs arrangement.
Klubben drives av et årsmøtevalgt styre som består av 6 medlemmer og 5 vara medlemmer samt at Molde int. Jazzfestival har oppnevnt to representanter til klubbens styre.

Kulturbygget PLASSEN
ble oppført av Molde kulturbygg AS og eies av Moldejazz, Teatret Vårt og Molde kommune. I tillegg til eierne er Bjørnsonfestivalen, Kunstnersenteret Møre og Romsdal i huset sammen med kommunens bibliotek.
 

Du finner også Storyville Jazz Club på Facebook som åpen gruppe


Dersom du ønsker kontakt med Storyville Jazz Club kan du sende en e-post til post@storyville.no

Henvendelser angående booking: booking@storyville.no

Sparebank 1 SMN er hovedsponsor for Storyville Jazz Club.  
 
download   Aarsmelding SJC 2012