Jazzlogen i Molde

JAZZLOGEN 2005 - INFORMASJON


Vi ønsker velkommen til JAZZLOGEN 2005.

Praktiske opplysninger
Overnattingsbehov under samlingene. Dette må den enkelte ordne selv. Vi har dessverre ikke kapasitet til å ordne fellesavtaler og administrere bookingen. Men de fleste kjenner aktuelle muligheter og ?fikser? sikkert dette selv på en god måte. Snakk gjerne sammen og bli enige om løsninger for de av dere det gjelder.

HOT HAT JazzklubbLørdagskvelden under helgesamlingene tas det sikte på å videreføre samarbeidet med Hot Hat. For de som ikke kjenner stedet ligger dette i kjelleren på Hotell Molde.
I tråd med tidligere samlinger for Jazzlogen har vi et samarbeide med Hotell Molde og Hot Hat om at Jazzlogen sine medlemmer har fri adgang. Dette gjelder også de som er under 18 år, - men sørg for å ha dette klarert med dine foreldre/foresatte. Vi vil sørge for at det er voksne ledere fra Jazzlogen til stede.

Velkommen til Jazzlogen 2005 !
For spørsmål kontakt Raymond Lien på mail eller mobiltlf.: 906 47 250
      


Link til Molde Janitsjar


Kurs i Tradjazz - gatparadeband til Jazzfestivalen 2005


Studieplan for Jazzlogen 2005

Ytre Suløen Jassensemble, Molde Janitsjar og Molde International Jazz Festival arrangerer også i 2005 kurs i tradjazz. Hovedmålet er som tidligere, å legge grunnlaget for et gateparadeband under jazzfestivalen i Molde.

Samarbeidet mellom Molde International Jazz Festival og Molde Janitsjar, som har eksistert siden 1998, fortsetter også i 2005. Samarbeidsavtalen innebærer at Molde Janitsjar står for organisering og praktisk gjennomføring av arbeidet med Jazzlogen. Molde Janitsjar har også et betydelig ansvar i forhold til finansiering av Jazzlogen (f. eks. når det gjelder tilskudds-søknader). Dette er for Molde International Jazz Festival et ledd i det å trekke lokale musikkrefter inn i arbeidet med jazzfestivalen, samtidig som Molde Janitsjar styrker sin samarbeidsprofil i forhold til andre musikkmiljøer.

Mål og målgruppe:
Kurset retter seg mot musikere på slagverk og blåseinstrumenter som har lyst til å lære seg å spille melodier så nær som mulig slik de gjorde det i New Orleans på 30-tallet, musikk innenfor tradjazzsjangeren som Ytre Suløen Jassensemble er særdeles gode eksponenter for. Målet er på sikt at musikerne f.eks. kan etablere egne tradjazzband i sine lokalmiljø og få flere til å spille jazz generelt.

OBS ! Nedre aldersgrense for å være med er 14 år. (Dette kravet gjelder ikke de som har vært med tidligere og fortsatt er under 14 år.) Det stilles ingen formelle krav ut over det at alle som skal være med må ha lyst til og tro på at de kan lære å spille tradjazz og dessuten ha et visst musikalsk erfaringsgrunnlag gjennom spilling i korps, ensembler eller tilsvarende.

Instruksjon/musikalsk opplegg:

Medlemmene i Ytre Suløen Jassensemble står for opplæringen. Kurset går over 3 helgesamlinger i Molde. Det tas sikte på at alle skal lære å spille melodier på gehør (uten noter) og alle som vil får anledning til å prøve seg på improvisasjon.

Tidspunkt :
To av helgesamlingene våre dette året er gjennomført og nå gjenstår helga før jazzfestivalen 16. - 17. juli 2005. I tillegg kommer opptredener hele uka under jazzfestivalen 18. - 23. juli 2005.

Under helgesamlingene vil øvingstidene bli slik :
Lørdager kl. 10.30 - 17.00 og søndager kl. 11.00 - 16.00. Det tas forbehold om mindre justeringer av tidspunktene. I tilknytning til helgesamlingene blir det forsøkt å legge til rette for arrangement/møtested på lørdagskvelden (f. eks. i samarbeid med jazzklubben Hot Hat på Hotell Molde).

Sted, pris og påmelding :
Samlingene blir på Molde videregående skole, evt. i lokaler til Molde kulturskole i Øvre veg 10. Dette blir nærmere presisert i informasjonen til de enkelte samlingene.

Deltakeravgiften (kursavgiften) blir kr 240,- pr. deltaker pr. samling. Beløpet må betales kontant under hver samling. Avgiften inkluderer ett felles måltid m/drikke på en av dagene under samlingene. Øvrige måltider og utgifter til dette, samt evt. overnattingsutgifter, må ordnes av den enkelte deltaker. Den enkelte deltaker må også selv ordne overnatting.


 
Spillesteder
Frivillige
Organisasjon
Bodutleie
Internt 2006
REISEINFO
JAZZLOGEN
Jazzlogen i Molde
Akkreditering gjester
Vår miljøprofil
HISTORIE