Komiteoversikt for jobbsøkere

Har du lyst til å jobbe som festivalfunksjonær i år?

Vi kartlegger kompetanse, erfaringer og ønsker blant alle som melder sin interesse som festivalmedarbeidere til Moldejazz. Fyll ut søknadskjema under linken "Jobbsøkerskjema 2006", denne legges ut rett før påske.


Stort funksjonærbehov

Molde Jazz (MIJF) er avhengig av mange funksjonærer under avviklingen av festivalen i uke 29.

Organisasjonen har en administrasjon på fem ansatte som jobber på helårsbasis. Vi er oppbygd med tretten ulike komiteer, med hver sin komiteleder som er engasjert som frivillig på helårsbasis.

Nedenfor finner du en kort beskrivelse av arbeidsoppgavene som skal løses i den enkelte komité, og håper det vil gjøre det enklere for dere å fylle ut søknadsskjemaet.

Har du spørsmål utover dette, ser vi gjerne at du kontakter festival-administrasjonen eller den enkelte komiteleder for ytterligere opplysninger.


Billettkomiteen

Moldejazz selger billetter via Billettservice AS, distributør for BS er  postkontorer i hele landet.

Under avviklingen av festivalen har vi i tillegg et eget billettkontor på Rådhuset, i Bjørnsonhuset og vi selger også billetter fra en bod i Storgata.

Her møter en festivalpublikummet. Noen vet hvilke billetter de skal ha, men mange trenger råd og veiledning til å velge ut hvilke konsert som er den riktige for dem.

Oppgavene knyttet til Billettkomiteen er salg av billetter samt å informere/veilede publikum. Arbeidstiden vil variere mellom tidlig og sent skift, åpningstiden på Billettkontoret er 10.00-18.00. Komitéleder: Ellisif Vestad. billett@moldejazz.no


Pressesenteret

PR-komiteen har tilhold på Forum. Komiteen har som ansvarsområde å ta i mot akkreditert presse og sørge for at disse får best mulig arbeidsforhold under festivalen. 

Det er fint om du er lokalkjent i Molde og har kjennskap til PR/ informasjonsarbeid. Arbeidstiden varierer, det jobbes 2 skift, pressesenteret har åpent fra 09.00 til 21.00. . Kontakt Presseansvarlig


Akkreditering

Akkreditering har ansvar for at alle funksjonærer, musikere, gjester, presse og sponsorer som er akkreditert får utlevert akkrediteringsbevis/-kort.  De holder til i festivaladministrasjonen på Alexandra, og har åpent for registrering fra 16. til og med 23. juli.Kontakt kortansvarlig:  kort@moldejazz.no


Effektsalg

Har ansvar for salg av festivaleffekter som t-skjorter mv. Selger til funksjonærer på Rådhuset og til publikum fra salgsboder i Storgt og Romsdalsmuseet.
Komiteleder:  Lisa Fausa Ramsvik, e-mail:  lifara@gmail.com, mobiltlf. 95 23 17 20.
NK er Stephanie Bringslid, yesican@online.no , mobiltlf. 95 04 60 54.


Funksjonærservice

Funksjonærservice forsyner andre komiteer med tjenester og rekvisita av ulik art. De driver festivalens budtjeneste, står for mindre utkjøringer og administrerer utstyr som telefoner, fakser, osv. De er kontaktledd til jazzlege, fysioterapeut og osteopat. De oppdaterer telefonlister osv, og håndterer samarbeidet med RiR. Kontorsted er Reknes ungdomshus, 2 etg. Kontakt ansvarlig: service@moldejazz.no

OK02 IKT
IKT har ansvaret for opp- og nedrigg, service, drift og support av datautstyret
under Moldejazz. Kontakt ikt-ansvarlig:  ikt@moldejazz.noArtistservice (MR)

MR står for Musicians Relations, med andre ord er det denne komiteen som har ansvar for å følge opp artistene fra de ankommer Molde til de drar igjen. Koordinerer informasjonen og virksomheten ovenfor artistene. Variabel arbeidstid. Komiteen har sekretariat på Alexandra Hotel, 3.etg. Komiteen knyttes ellers til spillestedene. Leder for komiteen er Susanne Therese Vist.
Kontakt MR leder

Flytransport
- Reisekoordinator: Nils Arne Aanes (flytransport@moldejazz.no)
- Tilholdssted: Alexandra, 3. Etg.


Artisttransport

Har ansvar for transportering av artister og gjester. Utvidet sertifikat er en fordel om man skal jobbe i denne komiteen, men ikke en forutsetning. Variabel arbeidstid. Komiteen har sekretariat på Alexandra Hotel, 3.etg. Komitéleder: Svein Åge Johansen  artisttransport@moldejazz.no.

Innkvartering

Tar seg av innkvartering av festivalens artister, gjester, presse, sponsorer, teknisk personell og funksjonærer, samt ansvaret for frokostservering, renhold og opp- og nedrigg for deler av innkvarteringen. Jazzcampen (som ligger ca. 2,5 km vest for sentrum) hører også inn under innkvartering, med egne funksjonærer. Komiteleder: Janne Husøy intern-innkvartering@moldejazz.no
- Tilholdssted: Funksjonærenes Hus, 2. Etg på Reknes.


Catering

De holder til på kjøkkenet på Rådhuset, og har ansvar for mat til funksjonærer, frivillige og artister. De sørger for levering av tørrmat og drikke, samt at de blir stasjon for Toppen Kafe & Catering for varmmat til videre avhenting av runnere fra stedene. 
 
Komiteleder: Leif Oskar Helseth, e-mail:  catering@moldejazz.no, mobiltlf:  45 44 11 04.


Teknisk produksjon

Har ansvar for lyd, lys og baklinje. Det vil også være behov for hjelp til opp- og nedrigging av scener omkring på spillestedene. Mye av arbeidet kan være ganske krevende rent fysisk. Arbeidstiden er variabel og det er behov for folk fra tidlig morgen/formiddag til sent på natten.  Kontakt teknisk ansvarlig

PK01 Produksjonsstab: jloens@online.no  Johnny Loen
PK02 Lyd/lys og baklinje og PK05  scenekonstruksjoner: jotore@moldeforum.no
PK04 Riggtekniske støttefunksjoner/rigg og PK03 scenografi moldejazzper@yahoo.no  (Per skotgård)
PK06 Tung- og spesialtransport. kontakt ansvarlig for komiteen


Vakt og sikkerhet

MIJF har egne vakter på alle konserter/arrangement. Alle vaktene må godkjennes av politiet, og det er ønskelig at de har fylt 18 år. Arbeidstiden vil naturlig nok være svært variabel da vi har arrangement fra  tidlig formiddag til sent på natten. På enkelte steder er det også behov for kontinuerlig vakthold døgnet rundt, det er derfor behov for at noen kan jobbe på natt. Vakt har sekretariat på Alexandra. Kontakt sikkerhetsansvarlig: sikkerhet@moldejazz.no

Scenografi og inndekning

Scenografikomiteen har ansvar for utsmykking/inndekning av scener og spillesteder og garderober, i tråd med festivalens kunstneriske uttrykk. Arbeidet skjer i hovedsak før selve festivalen har startet, men også ved omrigging underveis. I tillegg kommer nedrigging. Variabel arbeidstid. Kontakt scenografiansvarlig

Sponsorkomiteen

Sponsorkomiteen har ansvar for at sponsorene får gjennomført sine program i henhold til kontraktene. Oppgavene består i å være vertskap for den enkelte sponsor m/gjester. Komiteen har også et sekretariat for sponsorene, med åpningstid fra mandag til fredag mellom kl. 10.00 og 17.00. Sponsorkomiteen holder til på Alexandra Hotel. Kontakt sponsoransvarlig

Teknisk transport (Tung og spesialtransport)

Vi har ansvaret for transport av alt teknisk materiell under jazzfestivalen. Komiteen disponerer lastebiler, truck og hjullaster.

Vi har behov for personer med forerkort klasse C1, C ,truckforerbevis eller
maskinforerbevis for hjullaster. Det er variabel arbeidstid. Komiteen er underlagt produksjonen. Kontakt spesialtransport


Informasjons - og markedskomite

Infromasjonskomiteen har ansvaret for sentralbordtjenester for hele festivalen under uken, flere infostander i byen og all informasjon på nett, sms og annet internt og eksternt i forhold til festivalen. Arbeidet omfatter også ansvaret for distribusjon av programmateriell under festivaluken - denne komiteen heter Distribusjon og er under lagt Infromasjons- og markedskomiteen.

For komiteleder omfatter ansvaret også å samarbeide med markedssjef om markeds- og informasjonsaktiviteter under festivaluken. Kontakt markedsansvarlig


Skilt og profilering

Komiteens arbeidsoppgaver omfatter ansvaret for skilt og profileringselementer knyttet til festivaluken. I tillegg til profilering av festivalen gjennom skiltmateriell er alle våre arenaer avhengige av informasjonselementer til publikum. Komiteen har behov for personell før og etter festivalen. Den har også vaktordning hele festivaluken på Reknes Ungdomshus. Kontakt profileringsansvarlig

Funksjonærkro

Holder til på Funksjonærenes Hus, adr. Reknes Ungdomshus, Sandvn. 1A.
Her kan de frivillige ta en pust i bakken og få kjøpe billig mat og drikke.  Det satses på enklere retter. 
 
Komiteleder:  Stein Håkon Thomassen, e-mail:  stein-haakon@moldejazz.no
Mobiltlf:  91 78 12 15.


Restaurant

Dette er et av festivalens satningsområder. 
Moldejazz ser det som viktig å jobbe framover mot en miljøsertifisering.  Vi har tidligere startet med avfallshåndteringen og fortsetter nå med å innføre økologisk mat i festivalen.
 
I år starter vi et nytt prosjekt – Grønn mat til blå toner – hvor det er utviklet en meny med økologiske retter, hel eller delvis, til festivalens serveringssteder med hovedmeny i Alexandraparken.  Våre steder er nå godkjent av Debio som gir oss rett til å bruke Ø-merket.
 
(RK02)  KAFEER OG RESTAURANTER
 
Restaurantene er organisert som et prosjekt , med Bente Maridal Sæter som prosjektleder og Jan Erik Nyland som restaurantkoordinator.  Han er ansvarlig for koordinering, rigging og gjennomføring av festivalens midlertidige restaurantprosjekter.
Jan Erik er festivalens kontaktperson og kan kontaktes via  e-mail:  jenyland@online.no,
eller mobiltlf. 90 01 39 10.
Tilholdssted:  På vandring.  Bruk tlf eller mail.
 
Hvis du vil jobbe i restaurantene kan du velge mellom å være frivillig med rett til kort og andre funksjonærgoder, eller være midlertidig ansatt med lønn, uten rettigheter som frivillig.
Aktuelle steder:  Alexandraparken, Jazzteltet, Romsdalsmuseet og Kulturhuset. 


Distribusjonskomite

Denne komiteen er en egen komite, men er underlagt styring i Informasjons- og markedskomiteen. Arbeidet omfatter distribusjon av festivalens programinfromasjon i form av aviser, flyere, plakater mm i forkant og under festivalen.

Rutene er lagt opp i tilknytning til sentrum - og utenfor byen. For de som skal distribuere i byen under fetsivalen er ikke bil nødvendig - men for distribusjon utenfor sentrum og i forkant av festivalen, er det nødvendig med bil. Kostnader dekkes i.h.t. statens satser for kjøregodtgjørelse ved bruk av egen bil.

Forarbeide før festival omfatter også noe pakking, merking og transport av materiell innen området. Kontakt informasjons- og markedsansvarlig


Spillesteder
Frivillige
Komiteoversikt for jobbsøkere
Yte og nyte
Organisasjon
Bodutleie
Internt 2006
REISEINFO
JAZZLOGEN
Akkreditering gjester
Vår miljøprofil
HISTORIE