1978: Stor stemning, dystre tall

Til tross for rekordsalg av billetter, rekordsum for salg av rettigheter til NRK, kr. 105 000, og tilskudd på i alt 185 000 kroner: Den økonomiske status for 1978-festivalen viste underskudd på kr. 27 172,50.

Dette førte blant annet til følgende setning i regnskapsrapporten, signert Arve Hanssen og Tore Strande:

«Festivalledelsen vil neste år prøve å ha arrangementer kun på de stedene som gir et visst overskudd, for på den måten å kunne møte de uforutsette utgiftene på en økonomisk bedre måte.»

Derfor spilte Phil Woods i Idrettens Hus det påfølgende år.


1978-festivalen forløp forøvrig uten store kalamiteter. En tilreisende, utenlandsk musiker forsvant riktignok noen dager, men kom til rette igjen etter sin nærkontakt med romsdalsk natur. Og Molde kirke overlevde Arne Domnerus´ hallingspill i det hellige hus. Domnerus-bandet var ikke engasjert til å spille syndfull musikk, og så lenge musikerne holdt seg til Duke Ellington var alt fryd og gammen. Men en halling ble for sterkt for prost Arvid Nergård, som gikk i protest. Det fikk imidlertid ingen innvirkning på stemningen.

Som et blasert pust fra det store utland inntraff down beat-journalisten, Arnold Jay Smith, i Molde under festivalen. Han kom og dro som festivalens gjest, gjorde en del av seg, men hans rapport i det kjente magasinet har det ikke lykkes noen å lese ennå.

Politiet, alltid på vakt overfor narkotika i Molde, innrømmet etter festivalen at betjenter fra omkringliggende politistasjoner i god tid før festivalen hadde fått beskjed om å la hår og skjegg gro, med tanke på infiltrasjon av campen. Operasjonen ble gjennomført, og gav ifølge politimester Ivar Oftedahl hyggelige resultater: Litt hasjrøyking, men intet salg, derimot betenkelig mye ølfyll. De seks spanerne ble ikke oppdaget, «man kunne ikke skille dem i klesdrakt og utseende fra andre campboere som bl.a. ble brakt inn for å sove rusen ut i fyllearresten» (Romsdals Budstikke) og ingen av de seks ble visstnok arrestert heller.

Rundt 4000 besøkende fant veien til «Naustet Vårt», der det som vanlig fantes gode ting både å se og høre. Ytre Suløens Jass Ensemble med New Orleans-gjestene Wallace Davenport og William Parker spilte, forøvrig et arrangement som ble støttet av Statens Edruskapsråd; Fylkeskulturnemnda i Møre og Romsdal gav pengestøtte til «Møre og Romsdal i ord og musikk», et program laget av Vårsøg, Terje Hartvigsen og Nils Sletta; lyrikeren Ingvar Moe og visesangeren Stanley Jacobsen laget en fin forestilling, og viser sørget også Bergeners og 3 Busserulls for, med suksess. Publikumsaktiviseringen tok Idar Lind og gruppa Jeremias Bakfotseg av, og Poppeloppeteatret fra Molde spilte dukketeater for de yngste.

Jazzfilmer, amatørseminar, teaterforestilling («Jeppe på Berget») og kunstutstilling i Molde Kunstforenings lokaler inngikk også i ´78-festivalen, som hadde sterkt NRK-nærvær: Radio, og to TV-lag, ett for å dekke konsertene, ett for å lage en film om festivalatmosfæren.

Som vanlig en god konferansier: Johs Bergh.

Foto: Caria Bley, komponist, arrangør, pianist/organist og tilnærmet sirkusdirektør når det faller seg slik.


Spillesteder
Frivillige
Organisasjon
Bodutleie
Internt 2006
REISEINFO
JAZZLOGEN
Akkreditering gjester
Vår miljøprofil
HISTORIE
Jazz i Molde II - Festivalene 1980-1990
Jazz i Molde I - Festivaler gjennom 20 år
Jazzarkiv