1962: TV kommer

Allerede den andre Molde-festivalen ble en mer «etablert» begivenhet. Ikke minst mediamessig, fordi fjernsynet fulgte arrangementet på nært hold med et filmlag ledet av Sølve Kern. Resultatet, trettifem minutter i TV lørdag 18. august, ble godt mottatt i Molde-pressen, som berømmet den turistreklamen festivalen på denne måten skaffet byen. På denne tiden fikk man ikke inn TV i Molde, så ivrige moldensere tok turen til Duås gård og pensjonat mellom Molde og Angvik, der signalene fra Vassfjell-senderen lot seg fange.

Selve det musikalske innholdet av festivalen var, skal vi tro referatene, storveis, og særlig jam´ene i de små og enda mindre nattetimer bød på store opplevelser. En liten, mørk plett på idyllen: Romsdalsmuseets «Gildehall», som arrangørene hadde leiet hver kveld under festivalen, ble nektet utleid festivalens siste kveld. I begrunnelsen for nektelsen kom det fram harde påstander om «fyll og bråk». Dette ble kraftig imøtegått av såvel festivalledelse som journalister, blant dem Dagbladets utsendte, Rolv Wesenlund. Politiet hadde heller ikke noe å utsette på arrangementet.

Etterhvert kom det fram at en mer improvisert jam foran museets inngang rundt klokka fem søndag morgen var grunnen til museets drastiske skritt, så kanskje ble ulike oppfatninger av hva som er god musikk avgjørende.

Under festivalen ble Norsk Jazzforbunds utmerkelse, «Buddy-statuetten», overrakt Bjørn Johansen av Presidenten i NJF, Johs Bergh, som også var konferansier under festivalen.

Blant de mange tilreisende som fylte Molde disse augustdagene i 1962 var også to fra Oslo, som ble stanset i Storgata i Molde av en lokal journalist på oppdrag. Det kom fram at de to meget unge herrer het Morten Lassern og Jan Garbarek, og spilte henholdsvis piano og saksofon. De hadde sikret seg privat innkvartering og billetter til samtlige arrangementer.

Og la oss slutte med en liten melding fra «Sunnmørspostens Moldekontor»: «Det synes å være klart at Storyville Jazzklubb i Molde får et lite underskudd på den stort opplagte festivalen som ble avsluttet i går. Arrangementet gled imidlertid så fint at formannen i klubben, Otto Chr. Sættem, ønsket vel møtt igjen da han takket for denne gang på avslutningskonserten.


Spillesteder
Frivillige
Organisasjon
Bodutleie
Internt 2006
REISEINFO
JAZZLOGEN
Akkreditering gjester
Vår miljøprofil
HISTORIE
Jazz i Molde II - Festivalene 1980-1990
Jazz i Molde I - Festivaler gjennom 20 år
Jazzarkiv