Molde og NRK

Helt siden den første Molde-festivalen har NRK vært til stede for å bringe begivenhetene videre. En notis fra 1961 forteller at «Thorleif Østereng fra NRK er ventet til Molde med fly over Vigra», og det følgende året fikk radioen også selskap av det vidunderlige nye leketøyet: TV. Dette var før videoalderen hadde nådd Marienlyst, men filmreportasjer kunne NRK lage.

I de følgende årene har radioen trofast fulgt festivalen, mens fjernsynet har vært en noe mer sporadisk gjest. Til gjengjeld har sistnevnte gjort mer av seg med sitt ruvende tekniske apparat. TV-kameraer er ikke de mest diskrete innslag i en konsertsal.

NRKs vurdering av jazzfestivalen er en studie i snodig institusjonstenking. For radioens del virker det hele ryddig nok, Musikkavdelingen har hatt ansvaret for opplegget. Men for fjernsynets del er bildet ganske annerledes rotete. En noe forenklet beskrivelse går ut på at Barne- og Ungdomsavdelingen har dekket «moderne jazz» for sine budsjettpenger, at Underholdningsavdelingen har dekket «gla´ jazz» og storbandjazz for sine kroner, at Musikkseksjonen av og til har skutt inn penger uten å organisere dekning. Opplysningsavdelingens religiøse seksjon har tatt opp konserter i Molde kirke.

Sett under ett er det utvilsomt fjernsynets Musikkseksjon som har utvist minst aktivitet for å bringe musikken fra Molde videre i lyd og bilde. Dette forholdet har vakt forundring og kritikk - og står forhåpentligvis foran en opprydding.

Når så mye er sagt, skal det ikke underslås at NRK har vært en betydelig markedsfører av Molde-festivalen i Europa. Programmene fra festivalen blir sendt i en rekke land, både for radio og TV´s del. l 1974 sto Molde som vert for Den Europeiske Kringkastingsunionens årlige jazzfestival. Dette radioprosjektet var tidligere blitt arrangert i samband med Montreux-festivalen.


Spillesteder
Frivillige
Organisasjon
Bodutleie
Internt 2006
REISEINFO
JAZZLOGEN
Akkreditering gjester
Vår miljøprofil
HISTORIE
Jazz i Molde II - Festivalene 1980-1990
Jazz i Molde I - Festivaler gjennom 20 år
Jazzarkiv