Organisasjon

ADMINISTRASJON:

Sentralbord:
Tlf: +47 71203150
Fax: +47 71203151
E-post: post@moldejazz.no

Postadresse:
Moldejazz
PB 415
6401 Molde
Norge

Besøksaddresse:
PLASSEN, 4. etg.
Gørvelplassen 1
6413 Molde

Daglig leder/Markeds- og sponsorsjef
Hans-Olav Solli
hansolav@moldejazz.no  
+47 94826305

Økonomisjef
Bente Maridal Hoflandsdal
bente@moldejazz.no
+47 90099336

Økonomimedarbeider
Bjørn Nilsen
bjorn@moldejazz.no
+47 90525565

Festivalkoordinator
Cecilie Nogva
cecilie@moldejazz.no
+47 91320287

Service og organisasjonsleder
Leif Oskar Helseth
leifoskar@moldejazz.no
+ 47 45441104


STYRET I MOLDE INTERNATIONAL JAZZ FESTIVAL 
Ingrid Kvande - styreleder
Torgeir Dahl - nestleder
Åshild Stølen Hanssen
Erling Aksdal
Øyvind Aasgård
Johnny Loen 
Håvard Kongshaug

Varamedlemmer til styret:

Elin Austnes Opdal, Kristian Lykkeslett Strømskag, Per Magne Waagen, Petter Pettersson, Sindre Klykken Johnsen.

Representantskapet:

Leder: Magne Nerland

Eli Karin Walle, Finn Frode Feght, Steinar Grip, Line Bjørnerem, Dag Magne Berge, Ingrid Sara Amundsgård, Sidsel Rykhus, Benjamin Eriksen, Thomas Bjørnager, Jarle Sanden, Olav Gjerland, Pål Austnes og Hans Petter Gyldenskog.


DATTERSELSKAP
MOLDE FORUM AS
Håvard Kongshaug, styreleder
Jo Tore Bæverfjord, daglig leder.

Molde Forum er Moldejazz heleide produksjonsselskap som bidrar med kompetanse innen prosjektering, salg og utleie av lyd- og scenetekniske tjenester. Molde Forum sikrer at alle arrangement under festivalen blir gjennomført på internasjonalt toppnivå. I tillegg har Molde Forum resten av året ansvaret for produksjoner til ulike arrangement i regionen og i landet forøvrig.
www.moldeforum.no


Avdelinger og komiteledere:

INNKVARTERING:  Mette Aarø

ARTISTTRANSPORT: Svein Åge Johansen

BILLETT & JAZZBUTIKKEN: Ellisif Vestad

ARTISTSERVICE (MR): Åshild Stølen Hanssen

RESTAURANT: Leif Oskar Helseth

CATERINGKOMITÉ: Håvard Ormberg 

IKT: Jørn Thomasgård

SPONSORKOMITÉ: Randi Brokstad 

BODUTLEIE: Per Gunnar Talstad

PRESSESENTERET: Hege Merethe Gagnat

INFO: Elisabeth Hagstrøm

MILJØ OG SERVICE: Nils Harald Oterhals

AKKREDITERING: Martha Jensine Møkkelgjerd

SKILT: Lars Fredly

PRODUKSJONSSTAB: Normann Midsund

RIGG:

TUNG OG SPESIALTRANSPORT. Spesialtransport mail


SCENOGRAFI: Vigdis Høstmark

VAKT: Kurt Børge Aure

SEILERHYTTA: Pål Ødegård


Storyville Jazz Club, E-post 

Jazzlogen, Mia Falck Melsæter