Organisasjon

ADMINISTRASJON:

Sentralbord:
Tlf: +47 71203150
Fax: +47 71203151
E-post: post@moldejazz.no

Postadresse:
Moldejazz
PB 415
6401 Molde
Norge

Besøksaddresse:
PLASSEN, 4. etg.
Gørvelplassen 1
6413 Molde

Festivalsjef
Anders Eriksson
anders.eriksson@moldejazz.no
+47 91606060

Økonomisjef
Bente Maridal Hoflandsdal
bente@moldejazz.no
+47 71203150

Økonomimedarbeider
Bjørn Nilsen
bjorn@moldejazz.no
+47 90525565

Markeds- og sponsorsjef
Hans-Olav Solli
hansolav@moldejazz.no
+47 94826305

Produksjonsleder
Kjersti Solenes
(Permisjon)
kjersti@moldejazz.no
+47 99004335

Festivalkoordinator
Cecilie Nogva
cecilie@moldejazz.no
+47 91320287

Restaurantansvarlig
Leif Oskar Helseth
leifoskar@moldejazz.no
+ 47 45441104

Prosjektmedarbeider
Tone Germaine Martinsen
tone@moldejazz.no
+47 91391691


STYRET I MOLDE INTERNATIONAL JAZZ FESTIVAL 
Ingrid Kvande - styreleder
Torgeir Dahl - nestleder
Åshild Stølen Hanssen
Erling Aksdal
Øyvind Aasgård
Petter Pettersson
Håvard KongshaugPROGRAMKOMITE 
Anders Eriksson
Hans- Olav Solli 
DATTERSELSKAP
MOLDE FORUM AS
Håvard Kongshaug, styreleder
Jo Tore Bæverfjord, daglig leder.

Molde Forum er Moldejazz heleide produksjonsselskap som bidrar med kompetanse innen prosjektering, salg og utleie av lyd- og scenetekniske tjenester. Molde Forum sikrer at alle arrangement under festivalen blir gjennomført på internasjonalt toppnivå. I tillegg har Molde Forum resten av året ansvaret for produksjoner til ulike arrangement i regionen og i landet forøvrig.
www.moldeforum.no


Avdelinger og komiteledere:

INNKVARTERING: Janne Husøy

ARTISTTRANSPORT: Svein Åge Johansen

BILLETT: Ellisif Vestad

ARTISTSERVICE (MR): Åshild Stølen Hanssen

RESTAURANT: Leif Oskar Helseth

CATERINGKOMITÉ: Håvard Ormberg 

IKT: Jørn Thomasgård

SPONSORKOMITÉ: Randi Brokstad

JAZZBUTIKKEN: Lisa Fausa Ramsvik

BODUTLEIE: Per Gunnar Talstad

PRESSESENTERET: Hege Merethe Gagnat

INFO: Elisabeth Hagstrøm

MILJØ OG SERVICE: Nils Harald Oterhals

AKKREDITERING: Ståle Skårn 

SKILT: Fredrik Rakvåg 

PRODUKSJONSSTAB: Normann Midsund

RIGG: Per Skotgård

TUNG OG SPESIALTRANSPORT. Spesialtransport mail


SCENOGRAFI: Vigdis Høstmark

VAKT: Kurt Børge Aure

SEILERHYTTA: Pål Ødegård

DISTRIBUSJON: Leif Holger Frisvold

ASSOSIERTE ORGANISASJONER 
Representantskap Moldejazz, Magne Nerland

Storyville Jazz Club, E-post 

Jazzlogen, Torfinn Melsæter 9188 3324