Akkreditering presse 2006

For Moldejazz 17.7 - 22.7.2006

Skal du til Moldejazz på oppdrag? I såfall må du akkredittere deg så raskt som mulig. Akkrediteringsfristen for presse til Moldejazz 2006 nærmer seg. Fristen er satt til 17. juni. Det vil kun unntaksvis bli gitt akkreditering etter dette.

Alle søknader vil bli behandlet og besvart i løpet av uke 25 og 26.

Søknad om akkreditering til Moldejazz 2006 kan du i år gjøre på dette skjemaet.
Frist for akkreditering Moldejazz 2006 er satt til 17.06.05.
Ytterligere opplysninger og spørsmål skrives i søknaden, eller sendes på mail til
Presseansvarlig Torbjørn Haugen telefon 92060300.

Vedrørende overnatting er dette ikke inkludert i akkreditteringen, da pressen selv må sørge for egen innkvartering.


Firmanavn: 
Type medie: 
Fornavn: 
Etternavn: 
Telefonnr: 
Faksnr: 
Mobiltelefon: 
E-post: 
Funksjon/ Stilling: 
Redaksjonelle ønsker: 
Tegn igjen
Aktuelle dager: Kommentarer til akkredittering: 
Tegn igjen
Pressemeldinger
Akkreditering presse 2006
Pressebilder 2006
Pressebilder 4.april.06
Presseadministrasjon