Øvrig administrasjon

PROGRAMKOMITE
Jan Ole Otnæs
Petter Pettersson
Øyvind Aasgård
Finn Frode Fegth
Hans Christian Tho

Avdelinger og komiteledere:

ARTISTAVDELING:
Hilde Torsetnes, leder

INNKVARTERING: Janne Husøy

ARTIST Transport:
Svein Åge Johansen

BILLETT: Ellisif Vestad

ARTISTSERVICE (MR):
Hilde Torsetnes
Susanne Terese Vist

ØKONOMIAVDELING:
Bente Maridal Sæter, leder

RESTAURANTDRIFTKOMITE:
Jan Erik Nyland

CATERINGKOMITE: Leif Oskar Helseth 

MARKEDSAVDELING: Hilde Lien, leder

SPONS KOMITE: Randi Brokstad

SALGSKOMITE: Lisa Fausa Ramsvik
NESTLEDER: Stephanie Bringslid

SALGSBODER: Per Gunnar Talstad

PRESSE: Torbjørn Haugen

INFORMASJONSKOMITE: Ole Morten Orset

ORGANISASJONSSERVICE/STAB: Nils Harald Oterhals,
mobil 91126642 - haroter@online.no


FUNKSJONÆRSERVICE: Arnar Lyche 

AKKREDITERING: Ståle Skårn 

SKILT PROFILERING:
Stein Håkon Thomassen

Jazzcamp: 

TEKNISK PRODUKSJON:
Johnny Loen, stabsleder

PK01 Produksjonsstab: jloens@online.no  Johnny Loen
PK02 Lyd/lys og baklinje og PK05  scenekonstruksjoner: jotore@moldeforum.no
PK04 Riggtekniske støttefunksjoner/rigg og PK03 scenografi moldejazzper@yahoo.no  (Per skotgård)
PK06 Tung- og spesialtransport. Spesialtransport mail (Martin Hlinka eller Bjørn Olav Gullberg)

VAKT- OG SIKKERHETSKOMITE: Frank Fossdal 

Datterselskap MOLDE FORUM AS
Torgeir Dahl, styreleder
Jo Tore Bæverfjord, daglig leder.

Molde Forum er et produksjonsselskap som bidrar med kompetanse fra helårlig drift innen prosjektering, salg og utleie av lyd- og scenetekniske tjenester. Molde Forum sikrer at alle arrangement under festivalen blir gjennomført på internasjonalt toppnivå.
I tillegg har Molde Forum ansvaret for produksjoner til ulike arrangement i regionen og landet forøvrig.


ASSOSIERTE ORGANISASJONER 
Representantskap Moldejazz, Magne Nerland

Storeyville Jazzklubb, Trond Aunan

Molde Jazzmusikarlaug, Per Inge Hansen


Spillesteder
Frivillige
Organisasjon
Festivalstyret
Festivaladministrasjon
Øvrig administrasjon
Linker
Bodutleie
Internt 2005
REISEINFO
JAZZLOGEN
Velkommen tilbake 17.-22. juli 2006!