1978: Stor stemning, dystre tall

Til tross for rekordsalg av billetter, rekordsum for salg av rettigheter til NRK, kr. 105 000, og tilskudd på i alt 185 000 kroner: Den økonomiske status for 1978-festivalen viste underskudd på kr. 27 172,50.

Dette førte blant annet til følgende setning i regnskapsrapporten, signert Arve Hanssen og Tore Strande:

«Festivalledelsen vil neste år prøve å ha arrangementer kun på de stedene som gir et visst overskudd, for på den måten å kunne møte de uforutsette utgiftene på en økonomisk bedre måte.»

Derfor spilte Phil Woods i Idrettens Hus det påfølgende år.


1978-festivalen forløp forøvrig uten store kalamiteter. En tilreisende, utenlandsk musiker forsvant riktignok noen dager, men kom til rette igjen etter sin nærkontakt med romsdalsk natur. Og Molde kirke overlevde Arne Domnerus´ hallingspill i det hellige hus. Domnerus-bandet var ikke engasjert til å spille syndfull musikk, og så lenge musikerne holdt seg til Duke Ellington var alt fryd og gammen. Men en halling ble for sterkt for prost Arvid Nergård, som gikk i protest. Det fikk imidlertid ingen innvirkning på stemningen.

Som et blasert pust fra det store utland inntraff down beat-journalisten, Arnold Jay Smith, i Molde under festivalen. Han kom og dro som festivalens gjest, gjorde en del av seg, men hans rapport i det kjente magasinet har det ikke lykkes noen å lese ennå.

Politiet, alltid på vakt overfor narkotika i Molde, innrømmet etter festivalen at betjenter fra omkringliggende politistasjoner i god tid før festivalen hadde fått beskjed om å la hår og skjegg gro, med tanke på infiltrasjon av campen. Operasjonen ble gjennomført, og gav ifølge politimester Ivar Oftedahl hyggelige resultater: Litt hasjrøyking, men intet salg, derimot betenkelig mye ølfyll. De seks spanerne ble ikke oppdaget, «man kunne ikke skille dem i klesdrakt og utseende fra andre campboere som bl.a. ble brakt inn for å sove rusen ut i fyllearresten» (Romsdals Budstikke) og ingen av de seks ble visstnok arrestert heller.

Rundt 4000 besøkende fant veien til «Naustet Vårt», der det som vanlig fantes gode ting både å se og høre. Ytre Suløens Jass Ensemble med New Orleans-gjestene Wallace Davenport og William Parker spilte, forøvrig et arrangement som ble støttet av Statens Edruskapsråd; Fylkeskulturnemnda i Møre og Romsdal gav pengestøtte til «Møre og Romsdal i ord og musikk», et program laget av Vårsøg, Terje Hartvigsen og Nils Sletta; lyrikeren Ingvar Moe og visesangeren Stanley Jacobsen laget en fin forestilling, og viser sørget også Bergeners og 3 Busserulls for, med suksess. Publikumsaktiviseringen tok Idar Lind og gruppa Jeremias Bakfotseg av, og Poppeloppeteatret fra Molde spilte dukketeater for de yngste.

Jazzfilmer, amatørseminar, teaterforestilling («Jeppe på Berget») og kunstutstilling i Molde Kunstforenings lokaler inngikk også i ´78-festivalen, som hadde sterkt NRK-nærvær: Radio, og to TV-lag, ett for å dekke konsertene, ett for å lage en film om festivalatmosfæren.

Som vanlig en god konferansier: Johs Bergh.

Foto: Caria Bley, komponist, arrangør, pianist/organist og tilnærmet sirkusdirektør når det faller seg slik.


Jazz i Molde II - Festivalene 1980-1990
Jazz i Molde I - Festivaler gjennom 20 år
Preludium
Storyville
Kikkan
Sideblikk
Campen
Regnfulle dager på Campen
Fra scenen og salen
Anatomi
MR - musicians relations
Villvekst i veikanten
Molde og pressen
Narkotika
Damelunsj
Molde og NRK
Jazzfolkets rus
1961 Revehallen
1962: TV kommer
1963: Tenorduellen
1964: Buksepress og skopuss
1965: Stoffskyer
1966: Anerkjennelsen
1967: Pengesorger
1968: I en tynn tråd
1969: Nok en stor festival
1970: Inn på statsbudsjettet
1971: Over kneika
1972: Flybåren
1973: Regn, regn...
1974: Til hele Europa...
1975: Tvilsomt besøk
1976: Munnkurv på campen
1977: Roligere tider
1978: Stor stemning, dystre tall
1979: Inn i Idrettens Hus
Amerikanske jazzfilmer i Molde
Ettertanke
Jazzarkiv
Velkommen tilbake 17.-22. juli 2006!