1972: Flybåren

Bølgene omkring jazzcampen preget opptakten til 72-festivalen. Erfaringene fra forutgående år hadde fått politiet i Molde til å kreve et strengere opplegg for campen, og festivalarrangørene tok kritikken alvorlig. Medlemmer fra Storyville drev dugnadsarbeid og sørget for skikkelig sanitæranlegg, og en leirsjef ble utnevnt. Under festivalen tok et allmannamøte på campen sterk avstand fra bruk av narkotika. Ledende i dette arbeidet var flere grupperinger som «Nei til EF» og «Oktober Forlag» som begge var godt markert på campen.

Årø flyplass var omsider knyttet til stamrutenettet. Dermed var store hente- og bringeproblemer ute av verden.

De utenom-musikalske aktiviteter denne gang bestod blant annet av kunstutstilling (Sidsel Paaske, Paul Rogne Rasmussen) og daglige visninger av kortfilm, arrangert av Norske Filmklubbers Forbund.

Johs Bergh var påny konferansier. «Buddy-statuetten ble høytidelig overrakt Asmund Bjørken, «Trondheims Cannonball», som Orkesterjournalen engang titulerte ham.

Om festivalens musikalske standard hersket nok en gang liten dissens, selv om enkelte fant modernistene litt for godt representert. Om festivalens økonomiske standard ble tonene derimot litt dystrere, da regnskapet omsider viste et underskudd på 20 000 kroner. Støtten på 50 000 kroner over statsbudsjettet og 20 000 fra Molde kommune var ikke nok til å dekke festivalens utgifter, selv ikke sammen med billettinntektene. 363 000 kroner lød det rekordstore budsjettet på, hvorav 24 500 gikk til leie av vakthold, politivakt inkludert. Posten «Honorar, reise, opphold» lød i 1972 på 238 000 kroner.

NRK var påny til stede med radio og TV, og betalte 53 000 kroner for sine opptaksrettigheter.

Ved Reknesmoloen la «Kulturbåten», nå kalt «Impulsbåten» til for andre år. l to naust ved moloen ble det stilt ut ca. 100 arbeider, vesentlig malerier og fotografier, med Rolf Grovens «EF-gutten» som «hovedblikkfang». En collage der publikum kunne bidra, ble svært populær.

Ombord i «Impulsbåten» var det også maleriutstilling, og lasterommet ble et populært møtested etter at programmene var ferdige i naustene. Arne Ruset og Gro Skeide sang viser på «Naust-treffene», Gerd Ulstein fra Ulsteinvik vant en lyrikkonkurranse, og Kjell Skeide fra «Impulsbåten» ledet treffene, som i alt ble besøkt av ca. 600 mennesker.

Riktignok ikke som festivalarrangement, men like fullt i forbindelse med festivalen, ble det dette året arrangert en såkalt «evangeliseringsuke» i Molde. Snaut hundre ungdommer fra Norsk Luthersk Misjonsselskap inntok Moldes gater med Bibel og besluttsomhet, for å redde unge sjeler fra fristelser som kunne tilskrives mørkets fyrste. Det ble ikke sagt at jazz tilhørte denne kategorien, men i jazzens kjølvann var det ikke godt å si hva som kunne dukke opp, ble det antydet. Fra tidlig morgen til halv to på natten foregikk åndskampen i gatene, og hva man nå enn måtte mene om initiativet, var det et tilbud til dem som følte at de trengte det.

Foto:
Solo i 1972-Keith Jarrett.


Jazz i Molde II - Festivalene 1980-1990
Jazz i Molde I - Festivaler gjennom 20 år
Preludium
Storyville
Kikkan
Sideblikk
Campen
Regnfulle dager på Campen
Fra scenen og salen
Anatomi
MR - musicians relations
Villvekst i veikanten
Molde og pressen
Narkotika
Damelunsj
Molde og NRK
Jazzfolkets rus
1961 Revehallen
1962: TV kommer
1963: Tenorduellen
1964: Buksepress og skopuss
1965: Stoffskyer
1966: Anerkjennelsen
1967: Pengesorger
1968: I en tynn tråd
1969: Nok en stor festival
1970: Inn på statsbudsjettet
1971: Over kneika
1972: Flybåren
1973: Regn, regn...
1974: Til hele Europa...
1975: Tvilsomt besøk
1976: Munnkurv på campen
1977: Roligere tider
1978: Stor stemning, dystre tall
1979: Inn i Idrettens Hus
Amerikanske jazzfilmer i Molde
Ettertanke
Jazzarkiv
Velkommen tilbake 17.-22. juli 2006!