Storyville

l historien om Molde Internasjonal Jazz Festival hører med at byen har hatt tre jazzklubber. Molde Rytmeklubb og Molde Hot Club levde relativt korte liv, men Storyville Jazz Club, stiftet 27. januar 1953, blomstrer stadig. Den er landets eldste jazzklubb med kontinuerlig drift og er jazzfestivalens organisatoriske opphav. Mot den kjempet selv det utvidede kulturbegrep forgjeves.

Otto Chr. Sættem jr., jazzfestivalens leder gjennom alle år, er en av Storyvilles tre stiftere. Sammen med Edvin Hugo Pedersen skrev han jubileumsberetningen «Gjennom 5 år» i 1958, der det blant annet står:

«Da Molde Hot Club i 1946 avgikk ved en stille død, var det nok de flestes mening at vår by ikke hadde grobunn for en jazzklubb, særlig når dette var den andre jazzklubben som ikke hadde levevilkår. Men trass i dystre spådommer ble ca. 30 av byens ungdommer den 27. januar 1953, etter innbydelse av Størk Halstensen, Rolf Huseby og Otto Chr. (Kikkan) Sættem jr., enige om å starte «Klubben». Tanken var å utvide denne til å omfatte flere selvstendige arbeidende grupper innen forskjellige interesseområder, f.eks. jazz, bridge, sjakk, litteratur, seriøs musikk o.l. Flere henvendelser ble gjort fra styret til de respektive grupper uten å spore aktivitet. Det var et overveldende flertall som den 28. august samme år på årsmøte stemte for å gå over til en ren jazzklubb som fikk det nåværende navn. (Storyville: gammelt, nå nedrevet negerkvarter i New Orleans. Det var i Storyville jazzmusikken så dagens lys i 1880-årene.)

Klubbens første store arrangement gikk av stabelen i oktober samme år, med Egil Monn Iversens sextett og Per Asplin som solist i «Salen», Parkhotellet, med etterfølgende dans i «Festsalen», Alexandra. Oppslutningen til konserten var heller dårlig, mens det omvendte var tilfelle med dansen på Alexandra.

I slutten av 1953 var Storyville Jazz Club representert av sin formann ved stiftelsen av Norsk Jazzforbund. Forbundet ble stiftet etter bl.a. påtrykk av jazzklubben i Trondheim, hvor også det første møte ble avholdt. Storyville har siden vært representert på alle årsmøter, og i de to siste årene har klubben også hatt sine representanter i forbundsstyret.

1 1954 - da både formann og kasserer forlot byen i et halvt års tid, ble styret enig om å innstille møtevirksomheten til høsten samme år. Medlemstallet som til nå hadde holdt seg på 22 personer, ble fra høstens første møte fordoblet. Etter å ha ført en nokså omflakkende tilværelse fikk klubben endelig fast møtelokale i Parkhotellet.»

Beretningen kan videre fortelle om økende oppslutning og mange vellykkede, og noen få ikke så vellykkede arrangementer. Ved årsmøtet i 1957 var medlemstallet økt til ca. 100, og på dette møtet ble det vedtatt å stifte en underavdeling av jazzklubben, «Storyville Jazz Circle». Dette skulle være en studiesirkel med maksimum 25 medlemmer.

Jazzen var i ferd med å gro seg røtter i Molde.


Jazz i Molde II - Festivalene 1980-1990
Jazz i Molde I - Festivaler gjennom 20 år
Preludium
Storyville
Kikkan
Sideblikk
Campen
Regnfulle dager på Campen
Fra scenen og salen
Anatomi
MR - musicians relations
Villvekst i veikanten
Molde og pressen
Narkotika
Damelunsj
Molde og NRK
Jazzfolkets rus
1961 Revehallen
1962: TV kommer
1963: Tenorduellen
1964: Buksepress og skopuss
1965: Stoffskyer
1966: Anerkjennelsen
1967: Pengesorger
1968: I en tynn tråd
1969: Nok en stor festival
1970: Inn på statsbudsjettet
1971: Over kneika
1972: Flybåren
1973: Regn, regn...
1974: Til hele Europa...
1975: Tvilsomt besøk
1976: Munnkurv på campen
1977: Roligere tider
1978: Stor stemning, dystre tall
1979: Inn i Idrettens Hus
Amerikanske jazzfilmer i Molde
Ettertanke
Jazzarkiv
Velkommen tilbake 17.-22. juli 2006!