FORORD

Boken «Jazz i Molde» festivaler gjennom 20 år utkom i 1980 på Nordvest forlag, ført i pennen av journalist og forfatter Terje Mosnes.

Boken som er skrevet på en fin og levende måte, er en av mange kjærlighetserklæringer fra Mosnes til byen og Jazzfestivalen i Molde. l 1989 utgav han kriminalromanen «I rosenes leir» med historie og kulør fra festivalmiljøet.
På oppfordring har han gjennomgått festivalene i 80 åra på tilsvarende måte som den første boka. Resultatet holder du nå i hånden.
I tillegg til oversikt over og kommentar til den enkelte festival er det tatt med fire intervjuer foretatt av Terje.

Ut over dette er det tatt med betraktninger omkring utviklingen av organisasjonen som planlegger og gjennomfører festivalene.

Edvard Hoems prolog fra åpningen av 89-festivalen er tatt med. Den klarer seg godt alene som en oppsummering av hva Moldefestivalen er, sett med forfatterens klarsyn.

l tillegg har bl.a. Roger Engvik fanget en rekke festivaløyeblikk i sine fine bilder, som forteller festivalhistorien på sin måte.

Festivalen vil takke alle trofaste og nysgjerrige publikummere, alle festivalmedarbeidere som vi ikke klarer oss uten, alle samarbeidspartnere og støttespillere og alle andre som forstår betydningen avet variert og mangfoldig kulturliv med godt rom for fellesskap, utfoldelse, opplevelse og deltakelse.

MOLDE INTERNATIONAL
JAZZ FESTIVAL
Festivalstyret


Jazz i Molde II - Festivalene 1980-1990
FORORD
Sjefsideologen
Rekord-bassisten
Han som sluttet mens leken var god
Scofields sjuende 1984
1980: Kikkans siste
1981: Festivalen flyttes til Ålesund?
1982: Kjell Bækkelund og Lester Bowie
1983: Pastorius´ lydsjokk
1984: Miles, Miles!
1985: jubileum
1986: Avlysninger
1987: Naustet Vårt forsvinner
1988: Stiftelse og gjeldssanering
1989: Friluftskonserter
1990: 30-års jubileumsfestival
Når festen opnar
Organisasjon og utvikling i 80 åra
Jazz i Molde I - Festivaler gjennom 20 år
Jazzarkiv
Velkommen tilbake 17.-22. juli 2006!